Dlaczego radiologia cyfrowa?

 • Max - Mini - Max

  W medycynie, w tym również w stomatologii, coraz popularniejsza staje sie reguła Max-mini-max. Maksimum diagnostyki, minimum interwencji, maksimum korzyści. W stomatologii możliwości diagnostyczne uległy poprawie dzięki badaniom rentgenowskim. Za badanie wstępne, potrzebne do pierwszego kontaktu z pacjentem jest uważane badanie pantomograficzne. Pantomogram daje płaski obraz przestrzennych struktur (2D), w związku z czym dzisiaj nie może być traktowany jako badanie szczegółowe, a jedynie orientacyjne. Dodatkowo zdjęcie pantomograficzne jest zdeformowane do 30% w wymiarze pionowym i do 60% w wymiarze poziomym, co jest przyczyną dodatkowych przekłamań.

 • Największa precyzja

  W Pracowni Radiologicznej HELIOS wykorzystujemy najbardziej precyzyjną metodę diagnostyki obrazowej: stożkowa tomografia komputerowa - (CBCT – Cone Beam Computed Tomography). Posiadamy Aparat CareStream 9300, w najnowszej wersji z III 2016 roku. W odróżnieniu od tomografii warstwowej, szeroko stosowanej w leczeniu szpitalnym, tomografia stożkowa umożliwia znaczącą redukcję czasu badania oraz zmniejsza dawkę promieniowania jonizującego (ponad 10x), potrzebną do wykonania badania

 • Bezpieczeństwo

  Dawka przyjęta przez pacjenta w czasie jednego badania na aparacie CareStream 9300 (wersja III 2016):

  • badanie pantomograficzne - około 55 mikrosivertów
  • badanie tomografii stożkowej, mały obrazek - około 40 mikrosivertów
  • badanie TK głowy na aparacie szpitalnym około 1000 mikrosivertów.

  Również dawka przy Radiowizjografii uległa zmniejszeniu w porównaniu z radiologią analogową. Badanie radiowizjograficzne zęba stosowane w stomatologii wymaga przyjęcia dawki 10x mniejszej niż tradycyjne zdjęcie zęba na kliszy filmowej. Dla porównania przelot samolotem na trasie Londyn-Nowy Jork skutkuje przyjęciem dawki około 100 mikrosivertów.

Dla pacjentów

pytania i odpowiedzi

 • Co to jest zdjęcie pantomograficzne?

  Pantomogram jest to prześwietlenie szczęki i żuchwy, wykonywane aparatem rentgenowskim. W dzisiejszej stomatologii pantomogram uważany jest za zdjęcie przeglądowe, będące podstawą diagnostyki. Po zbadaniu pacjenta, zebraniu wywiadu oraz ocenie pantomogramu lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu na kolejne badania, np. tomografię.
  Pantomogram przedstawia dolne piętro twarzoczaszki, wraz z uzębieniem i otaczającymi tkankami kostnymi. Umożliwia wykrycie różnych zmian patologicznych i nieprawidłowości, takich jak zęby zatrzymane, zmiany około wierzchołkowe, próchnica, oraz pokazuje leczone kanałowo zęby. Pantomogam nie służy do oceny tkanek miękkich.
  Zdjęcie panoramiczne powinien mieć wykonany każdy pacjent zgłaszający się do lekarza stomatologa, jest ono uważane za zdjęcie pierwszego kontaktu. Stanowi podstawę do dalszej diagnostyki i nakreślenia planu leczenia. Jest też formą zabezpieczenia dla pacjenta ponieważ pokazuje sytuację początkową przed rozpoczęciem leczenia.

 • Jak wygląda wykonanie zdjęcia panoramicznego zębów?

  Wykonanie zdjęcia panoramicznego jest dla pacjenta całkowicie bezbolesne. Czas wykonania zajmuje nie więcej niż dwadzieścia sekund. Pacjent musi zdjąć wszelką biżuterię z głowy i szyi, założyć specjalistyczny fartuch ochronny, oraz stanąć we wskazanym przez operatora miejscu i w określonej pozycji. W czasie wykonywania badania, podczas gdy głowica aparatu będzie obracała sie dookoła głowy, należy stać nieruchomo.

 • Czy zdjęcie panoramiczne jest bezpieczne?

  Wykonanie pantomogramu jest bezpieczne i bezbolesne. Technologia Carestream firmy Kodak gwarantuje najwyższy standard i jednocześnie minimalną dawkę promieniowania, która jest mniejsza niż dawka przy klasycznym zdjęciu zębowym.

 • Czy istnieją jakieś przeciwwskazania?

  Głównym przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia jest ciąża, a zwłaszcza pierwszy trymestr. Ponieważ rozwijający się płód wykazuje szczególną wrażliwość na niekorzystne oddziaływanie promieniowania jonizującego. Jeśli więc istnieje choć podejrzenie ciąży, pacjentka musi koniecznie poinformować o tym operatora przed przystąpieniem do badania.

Radiowizjografia

metoda bezpieczna

Radiografia cyfrowa (DR) – metoda umożliwiająca uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej. Została wprowadzona w stomatologii w roku 1987. Obraz rentgenowski pojawia się na ekranie komputera niemal natychmiast po ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
W systemach pośrednich rejestratorem obrazu jest płytka fosforowa służąca do zapisu obrazu utajonego, który odczytywany jest dopiero w skanerze, a następnie przekazywany na ekran komputera.

Frazeologia słowa: radiowizjografia oddaje wszystkie etapy pracy, do uzyskania obrazu na monitorze. Największą zaletą procesu prowadzącego do uzyskania obrazu na ekranie komputera jest rozdzielenie procesu pomiędzy trzy różne podzespoły i umożliwienie przez to tzw. postprocessingu, tj. regulację kontrastu, jasności lub użycie tzw. pseudokoloru, zamiast skali szarości).

 • radio - wytwarzające promieniowanie RTG,
 • visio – rejestrującego obraz,
 • graphy – wyświetlenia obrazu na monitorze.

Metoda ta nie wymaga dawek promieniowania jakie występują w radiografii konwencjonalnej – nastąpiło zmniejszenie czasu ekspozycji do 0,02 s (zmniejszenie do 10 do 50x). Zmniejszenie dawki promieniowania dla aparatu Carestream 2200 i skanera Carestream 7600 w porównaniu do zdjeć tradycyjnych jest 10-krotne.

Dla lekarzy

informacje ogólne

UWAGA: Pacjenci ze skierowaniem na badanie radiologiczne w Pracowni Radiologicznej HELIOS nie będą konsultowani przez naszych lekarzy bez pisemnego skierowania na konsultację.

Zdjęcia Radiowizjografii, Pantomogramy i badania CBCT są zapisywane na płytę CD. Badanie tomograficzne jest zapisywane wyłącznie w programie Carestream. Badanie RWG i PT zapisujemy jako plik jpg, oraz w programie Carestream. Zapisy w programie Carestream umożliwiają odczytanie badania w większej rozdzielczości, jak również zezwalają na dostęp do narzędzi systemowych, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości programu Carestream. Do każdego badania zapisanego na płycie dołączamy małą przeglądarkę, która umożliwia otworzenie płyty na dowolnym komputerze. Jednak, aby uzyskać dostęp do pełnej, rozszerzonej wersji programu Carestream i aby móc korzystać ze wszystkich narzędzi programu, należy zainstalować na dysku komputera pełną, rozszerzoną wersję przeglądarki. Dlatego wszystkim zainteresowanym zainstalujemy pełną wersję na dostarczonym laptopie, albo podjedziemy do Waszego gabinetu i zainstalujemy program Carestream na waszym komputerze stacjonarnym.

Zainteresowanym lekarzom zapewnimy bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania programu Carestream. W celu umówienia się na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny: 609 70 70 73.

Zapraszamy lekarzy do nawiązania stałej współpracy, proponujemy korzystne warunki finansowe dla pacjentów, jak i współpracujących lekarzy.

image description
image description
image description

Cennik

usług pracowni radiologicznej

Rodzaj badania Cena
tomografia 5 x 5 cm 220,00 zł
tomografia 10 x 5 cm: szczęka lub żuchwa 240,00 zł
tomografia 10 x 10 cm: szczęka i żuchwa 350,00 zł
tomografia obu stawów skroniowo-żuchwowych 250,00 zł
tomografia zatok przynosowych 250,00 zł
radiowizjografia 60,00 zł
zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 90,00 zł
zdjęcie panoramiczne 90,00 zł
wydanie kopii zdjęcia na płycie 10,00 zł

Badania zapisujemy na płycie CD bezpłatnie.
UWAGA: Pacjenci ze skierowaniem na badanie radiologiczne w Pracowni Radiologicznej HELIOS nie będą konsultowani przez naszych lekarzy.

Uprzejmie informujemy, że odbiór dokumentacji medycznej, zdjęć RVG, pantomogramu oraz tomografii CBCT jest możliwy tylko osobiście w gabinecie Implant-Dentist. Nie wysyłamy drogą elektroniczną, ani listową.

Kontakt

Zostaw wiadomość

Pracownia radiologii stomatologicznej HELIOS
26-600 Radom, ul. Zakręt 6 - tel. 609 70 70 73
obok marketu Aldi przy skrzyżowaniu ulic 1905r i Kościuszki

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
image description

Pracownia radiologiczna
HELIOS

Radom, ul. Zakręt 6